Perlit Sıva Alçısı

Perlit Sıva Alçısı

19.08.2020
824

KARLİS PERLiTLi SIVA ALÇISI; Tuğla, briket, bims blok, gaz beton, beton ve brüt beton türü ve benzeri yüzeylerin tümünde kolaylıkla uygulanabilen ısı ve ses yalıtım özelliği arttırılmış hazır sıva alçısıdır.

Uygulama Yüzeyinin Hazırlanması

• Uygulanacak yüzeyde toz, yağ, kir ve benzeri faktörler varsa yüzey temizlik maddeleri ile temizlenmelidir.
• Tuğla duvar, beton duvar ve gaz beton duvarların yüzeylere yapılacak uygulama öncesinde, su emme (absorbe) özelliğine göre su ile ıslatılmalıdır.
• Yüzeydeki derin çatlak ve delikler öncelikli olarak tamir edilmelidir.
• Uygulama yapılacak alanda rüzgar, hava akımı (cereyan) varsa giderilmelidir.

Sıva Harcının Hazırlanması

• Hazır sıva harcı temiz yüzeyli bir kapta hazırlanmalıdır.
• Harç 6 – 6,5 lt Suya 10 kg sıva alçısı oranında hazırlanmalıdır.
• Kabın içine önce su konur, ardından ASVİL sıva alçısı serpelenir. Alçının suyu emmesi (absorbesi) için yaklaşık 2 dakika beklenir.
• Mala veya el mikseri ile karıştırılarak harcın homojen bir hale gelmesi sağlanır.
• Karışımdan sonra harca su veya alçı ilave edilmemelidir. Aksi halde topaklanma oluşur.

Alçı Sıva Harcının Uygulanması

• Sıva yapılacak yüzeyin düzgünlük kontrolü alüminyum ano’lar kullanılarak sıva kalınlığı tespit edilir.
• Anoların duvar ile mesafesi alçı sıvanın kalınlığı ve yüzeyin yapısına göre ayarlanarak sıfırlanır
• Uygulama kalınlığı tek katta en az 5 mm.en çok 2,5 cm. olmalıdır. ikinci kat işlemi gerekiyor ise birinci kat prizini almadan uygulama yapılmalıdır.
• Yüzey temizlik maddeleri ile temizlenmelidir.

Uygulama Önerileri

• Duvardaki birleşim yerlerinde uygun sıva filesi kullanılmalıdır.
• Uygulama sırasında ortalama en az +5°C, en çok +35°C olmalıdır.
• Yeni sıva yapılan yerlerde, yüzeyi kurutmak için soba v.b. ısınma sistemleri kullanılarak ısıtılmamalıdır. Ortamı havalandırmak en doğru yöntemdir.
• Alçı sıva yüzeyi, hızlı kurumaya karşı rüzgârdan korunmalıdır.
• Metal yüzeyler, uygulanmadan önce paslanmaya karşı korunmalıdır.
• Brüt beton tavan ve duvarlarda, pürüzlendirme, serpme sıva ya da kimyasal madde ile astarlama işlemi yapılması önerilir.

Saklama Koşlulları

• Kuru bir ortamda üst üste azami 18 torbaolarak istiflenmelidir.
• Torbalar zeminle temas etmeyecek şekildenem ve suya maruz olmasını engelleyecek şekilde depolanmalıdır