Expert 25 Makine Sıva Alçısı

Expert 25 Makine Sıva Alçısı

20.08.2020
500

Kullanım Alanları

• Her türlü yüzey üzerine (beton, brüt beton, tuğla, bims blok, gaz beton vb.) makine ile püskürtülerek uygulanan alçı esaslı sıvadır.

Uygulama

• Uygulama öncesinde uygulama yüzeyi toz ve tutunmayı engelleyen maddelerden arındırılmalıdır.

• 150-200 cm civarında aralıklarla pano çıtaları yerleştirilmelidir.

• EXPERT 25 MSA, sıva makinesi ile karıştırıldıktan sonra panoların arasına küskürtülür.

• Püskürtmenin ardından mastar ile yüzey düzeltilir.

• İlk mastardan 15-20 dk. sonra ikinci master yapılmalıdır.

• Uygulama başladıktan 50-70 dk. sonra yüzeye su püskürtülür ve kauçuk mala ile yüzey tirfillenir.

• Bu işlemin ardından 10 dk. kadar sonra, çelik mala kullanılarak yüzey parlatılır.

• İlk maladan 60 dk. kadar sonra ikinci mala uygulaması yapılarak sert, siliniz parlak yüzey elde edilir.

Uyarı ve Öneriler

• EXPERT 25 MSA’i başka hiçbir ürün veya malzeme ile karıştırmayınız.

• Uygulama kalınlığı 8-30 mm arasında olmalıdır.

• Uyguama yapılan ortamların sıcaklığı en az +5 C, en çok +35 C olmalıdır.

• Kuru ve sıcak yüzeyler uygulama öncesinde kesinlikle ıslatılmalıdır.

• Sıva makinesi ve kullanılan aletler temiz olmalıdır.

Depolama

• EXPERT 25 MSA üst üste en fazla 20 torba istiflenmelidir. Kuru ve serin koşullarda ambalajı açılmadan depolama ile raf ömrü üretim tarihinden sonra en az 5°C en fala 35°C ortamda bir yıldır.

Standartlar

•Yüksek Alçı Oranlı (püskürtme) Bina İçin Hafif Sıva Alçısı TS EN 13279-1/TS EN 13279-2

• Direkt güneş ışığına bırakılmamalıdır.

Uyarı ve Önlemler:

• Göz teması durumunda bol su ile yıkayınız. Koruyucu Eldiven Kullanınız.